"הסטוריה לא כותבים, הסטוריה עושים" (דוד בן גוריון)

אורי יהודה אריאל

שר החקלאות ופיתוח הכפר

הרב אלי בן-דהן

סגן שר במשרד הביטחון

מרדכי יוגב

חבר כנסת

ניסן סלומינסקי

יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט

בצלאל סמוטריץ

חבר כנסת

ניר אורבך

מנכ"ל המפלגה