מהנעשה במפלגה- מוטי יוגב

ח"כ יוגב מכהן כחבר בוועדת החוץ והביטחון, ועדת החינוך, וכחבר ועדת העלייה והקליטה.

במהלך כהונתו בכנסת הנוכחית פעל רבות ח"כ יוגב לקידום הפריפריה בצפון ובדרום.

במסגרת זאת פעל ח"כ יוגב להבאת משפחות צעירות לנצרת עילית, קריית שמונה, ערד, וכמו כן לקידום שירותי הרפואה בפריפריה.

כחבר ועדת החוץ והביטחון עסק רבות בביטחון ישראל, ובהגברת המוכנות של מערכת הביטחון וצה"ל להתמודדות עם כלל האיומים.

כחבר ועדת העלייה והקליטה פעל למען הגברת העלייה ולשיפור הקליטה בישראל מכל קצוות תבל.

כחבר ועדת החינוך פעל ח"כ יוגב לפתרונם של נושאים שונים בחינוך, תוך שימת דגש על החינוך הממלכתי- דתי.

כיו"ר ועדת המשנה לענייני יו"ש בוועדת החוץ והביטחון פעל ח"כ יוגב לחיזוק מרכיבי הביטחון ותכניות אב לתשתיות הכבישים, המים, החשמל ואיכות הסביבה ביו"ש.

בתחום החקיקה פעל רבות לקידום חוקים חברתיים וביטחוניים, וכן הוביל אץ התיקון לחוק השפיטה וחוק הרעש.