מהנעשה במפלגה- ניסן סלומינסקי

ח"כ סלומינסקי מכהן כיו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט

במהלך כהונתו בכנסת הנוכחית קידם ח"כ סלומינסקי מספר הצעות חוק, ואלו ביניהן:

 • חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות- חיזוק זכויותיהם וכבודם של חסויים במדינת ישראל. מעגן מנגנון לתכנון משפטי של "ייפוי כוח מתמשך" שמאפשר לאדם שמסוגל להבין את ייפוי כוח כאמור, למנות אדם אחר שיהיה מוסמך לפעול בענייניו אם וכאשר יחדל להיות מסוגל לקבל החלטות.
 • מידיי אבנים- הוראת שעה (3 שנים) הקובעת  שעונש מינימום בעבירה שעוסקת ביידוי אבנים, לא יפחת מחמישית העונש המירבי שנקבע לעבירה.
 • תיקון בחוק הביטוח הלאומי – שלילת גמלה מהורי ילד שהורשע בעבירת ידויי אבנים או עבירת בטחון בתקופת מאסרו של הילד.
 • חוק הטרור- קובע הקובע ענישה מחמירה למחבלים ואנשים החברים בארגוני טרור. החוק קובע גם ענישה לאנשים המביעים תמיכה בטרור או הזדהות עם ארגון טרור.
 • חוק ההדחה- מליאת הכנסת תוכל להדיח ח"כ בגין הסתה לגזענות ותמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל, ובלבד שבהדחה יתמכו 90 ח"כים. הליך ההדחה יחל לאחר שעל בקשת ההדחה יחתמו 70 חברי כנסת, מתוכם 10 חברי כנסת שאינם חברים בקואליציה.
 • חוק העמותות- חיוב ארגוני זכויות אדם שמרבית תקציבם מבוסס על תרומות ממדינות זרות להצהיר על כך בפני רשם העמותות ולציין זאת בפרסומיהם הרשמיים.
 • אשראי הוגן- הגדלת התחרות עם הבנקים, הגדלת האשראי במשק לטובת אוכלוסיות מוחלשות ושמירה על האזרח הפשוט אל מול הבנקים.
 • הגבלת גישה לאתרי אינטרנט עבריניים- חסימת גישה לאתרים: תומכי טרור ואתרים עבריניים.
 • פירוק החברה להשבת נכסי נספי שואה- זוהתה בעיה שלאחר סגירת החברה להשבת נכסים כ 8000 ניצולים עלולים להיוותר ללא קצבה וכפתרון דאגנו כי החוק יחייב את המדינה לקחת על עצמה את מימונם.
 • הפחתת תוספות פיגור שנוספו על קנסות- 300,000 חייבים יוכלו לשלם קנסות שנוספו עליהם בהנחה משמעותית של 40%.
 • חוק ההסדרה- הסדרת מעמדם של אלפי בתים בהתנחלויות המצויים על קרקעות בבעלות פרטית, הפקעת זכות השימוש בקרקע והעברתה לממונה על הרכוש הממשלתי ביו"ש.

מעבר לפעילותו בעניין חוקים אלו, ח"כ סלומינסקי מקדם בימים אלו חקיקה פרטית לטובת כלל אזרחי המדינה כגון:

הטבות לחיילי מילואים, הטבות למאבטחים, חוק המשפט עברי, תגמולים לנפגעי פעולות איבה ועוד.