הבית היהודי חוגג מימונה

המימונה המרכזית של הבית היהודי התקיימה בלוד.

בהשתתפות ח"כים ושרי הבית היהודי

תודה גדולה ליוסי ואילנית הרוש ולעמיחי לנגפלד וכל אנשי לוד הנפלאים שפתחו את הבית ואת הלב.