ישיבת סיעה בנושא השבת

ביום שני, ז' בטבת 25/12/17, השתתפו נציגי הבית היהודי בגבעתיים בישיבת הסיעה בכנסת ובה דנו בעניין פתיחת בתי עסק בשבת.

הובהר כי לא מדובר בעניין מקומי בלבד אלא בסוגיה שהיא חלק מקמפיין מתוזמן שמופעל ומשפיע על ראשי ערים ברחבי ברחבי הארץ. ברקע הדברים עומד הליך החקיקה של חוק המרכולים שעתיד להסתיים בקרוב.