פסקת ההתגברות

ביוזמת יו"ר המפלגה, שר החינוך, נפתלי בנט תובא ביום ראשון הקרוב תובא פסקת ההתגברות

לאישור ועדת השרים לחקיקה בראשות שרת המשפטים טרם פתיחת מושב הקיץ של הכנסת.

הנוסח שיובא בפני הועדה הוא הפסקה המורחבת לפיה יידרש רוב של 61 ח"כים כדי לאשר מחדש חוק שנפסל על ידי בג"ץ.

זהו נתיב אמצע בין יכולת מוחלטת של בג"צ לפסול חוקים (המצב הקיים), לבין מניעה מוחלטת מבג"צ לפסול חוקים (המודל הבריטי).

 

הדרישה לחוקק את פסקת ההתגברות איננה חדשה. הליכוד חתום על הסכם קואליציוני מפורש.