פורום צעירים

צעירי הבית היהודי הינו הגוף הרשמי, הצעיר של המפלגה, המאחד בתוכו את מגוון רחב של צעירים וצעירות,

מתפקדים ותומכי הבית היהודי.

הצעירים מקיימים פעילויות רבות ומגוונות אשר תכליתן ביסוס מעמד הצעירים במפלגה, יצירת דור המשך למעורבות פוליטית ודגש על עמדת הצעירים ביחס לסוגיות שונות שעל סדר היום.
מפגשים קבועים בין חברי הכנסת והשרים לצעירי המפלגה, הצפת בעיות וקשיים וחתירה לפתרונן, קיום דיאלוג פורה ומניב בין כלל הפורומים במפלגה ובין גופי הצעירים המקבילים במפלגות הבית, תאי סטודנטים בעשרות מוסדות אקדמיים ברחבי הארץ, קורסים לקידום והשתלבות בעשייה הפרלמנטרית והמוניציפלית, וקידום מעמד הצעירים במפלגה ובעם, תוך שמירה על עקרונות ומצע מפלגת הבית היהודי.

בראש הצעירים עומד עו"ד יונתן דובוב וסגנו עו"ד יעקב שטרן.

להצטרפות: 058-6909665