פורום ראשי סניפים

מועצת ראשי הסניפים של הבית היהודי הינה הגוף המייצג את סניפי הבית היהודי הפרושים בעשרות רשויות ברחבי הארץ ומהווים את הייצוג הפוליטי של מפלגת הבית היהודי ברשויות המוניציפאליות השונות.

מועצת ראשי הסניפים מהווה גוף חובה במסגרת חוקת הבית היהודי והיא הגוף המייצג את נציגי השטח וסניפי הבית היהודי ברחבי הארץ וכן מהווה גוף המקשר בין נבחרי הציבור בכנסת ובממשלה לבין חברי הבית היהודי בכל אתר ואתר.

במועצה חברים כל ראשי סניפי הבית היהודי בישראל.

יו"ר מועצת ראשי הסניפים-עמיעד טאוב
סיו"ר מועצת ראשי הסניפים-שייקה בשן, אילנה דרור וחיים גלרמן.