"הסטוריה לא כותבים, הסטוריה עושים" (דוד בן גוריון)

חגית משה

יו"ר הבית היהודי וסגנית ראש העיר ירושלים

יגאל דנינו

מנכ"ל המפלגה