"הסטוריה לא כותבים, הסטוריה עושים" (דוד בן גוריון)

מרדכי יוגב

חבר כנסת

הרב רפי פרץ

יו"ר הבית היהודי ושר החינוך

ניר אורבך

מנכ"ל המפלגה