ועדת בחירות לכנסת ה-24

לוחות זמנים לבחירות מקדימות לכנסת ה-24:

זמני בחירות מקדימות לבחירת יו"ר המפלגה לקראת הכנסת ה-24

רשימת מעומדים/ות סופית להתמודדות על כהונת יו"ר המפלגה

לפי סדר הא'-ב'

אורבך ניר

גרנק איתי 

משה חגית

מיקומי קלפיות להצבעה לבחירות המקדימות ליו"ר המפלגה ב ו' שבט (19/01/21)

הודעת וועדת הבחירות לקראת הבחירות המקדימות ליו"ר המפלגה   

זמני בחירות מקדימות לבחירת רשימת המפלגה לקראת הכנסת ה-24

תוצאות רשמיות- בבחירות לתפקיד יו"ר המפלגה נבחרה משה חגית (19/01/21)

רשימת מעומדים/ות  להתמודדות לרשימת המפלגה

לפי סדר הא-ב

  • בונפיל ישי דוד (דודי)
  • בן ציון דוידי
  • גולדשטיין משה (מושיק)
  • מגנהיים דובי
  • קנדיאטי יוסף
  • שמורק קלרה
  • תנעמי יקותיאל (קותי)

נוהל בחירות:

נוהל בחירות מקדימות לכנסת ה-24

 

נוהל הצבעה לבחירות המקדימות לכנסת ה 24

 

תוצאות רשמיות- בבחירות לרשימת המפלגה  (26/01/21)

תרומות והוצאות לבחירות המקדימות:

תרומות והוצאות

שאלות ותשובות בנושא הבחירות המקדימות:

שו"ת בחירות מקדימות

החלטות וועדת הבחירות 

 

 

 

 בהצלחה לכולנו!