דבר המנכ"ל, יגאל דנינו

חברי תנועה יקרים חבריי לדרך !

תנועתנו ה"מפד״ל הבית היהודי" הייתה תמיד בית אשר הכיל מגוון דעות וידע להכיל את כולם  בלי יוצא מן הכלל,  בסופו של יום כולנו  נשארנו בבית, תנועתנו תמיד אפשרה שיח וידעה להכיל את קבלת ההחלטות בדעת רוב.

מפלגתנו היא הציונות הדתית האמיתית, הערכית  אשר לאורך שנים חרטה על דגלה את ערכי התורה, החינוך, אהבת הארץ ואהבת עם ישראל.

הבחירות הקרובות הם נקודת ציון דרך חשובה מאוד למפלגתנו,  אשר שימשה שנים רבות מאז היווסדה גשר בין  ימין ושמאל, חילוניים ודתיים והיוותה שופר לכל הזרמים וחיברה בין הקטבים תוך שמירה על דמותה וזהותה היהודית של מדינת ישראל.

אני קורא לכל חבריי ולחברי המרכז וותיקים וצעירים בעלי דעות, להתאחד שוב ברוב כוח תחת מפלגתנו ה"מפד״ל הבית היהודי " וביחד להקים את תנועתנו מחדש בפתיחות וקבלת הדעות השונות אשר תהווה את חוד החנית במערכת הפוליטית הישראלית.