פורום סביבתי- הבית הירוק

הפורום הסביבתי הוקם במטרה לייצור במה לקיום שיח בין תחומי בנושאי סביבה, אשר יתרום לגיבוש מדיניות הוגנת ובת-קיימא ולקידום חקיקה סביבתית במפלגת הבית היהודי.

מטרות הפורום הן:
– גיבוש סדר יום סביבתי למפלגת הבית היהודי, עירוני, אך הדואג גם לשטחים הפתוחים מסביב, הוגן ובר-קיימא המותאם לאופי המרחב, האוכלוסייה ולצורכיהם, באמצעות קיום פגישות עם בעלי מקצוע ומומחים בתחומים אלו.
-גיבוש וכתיבת ניירות עמדה בנושאים שחשוב לפעול ולקדם, תוך מתן הידע המחקרי והמקצועי הדרוש באמצעות קיום פגישות עם בעלי מקצוע ומומחים בתחומים הנ"ל, על מנת לקדם חקיקה ויוזמות בנושאי הקיימות, פיתוח בר-קיימא וסביבה.
-קידום ושיתופי פעולה בנושאים סביבתיים, או חברתיים המשיקים לנושאי סביבה, באמצעות פעילות הסברתית מול נבחרי המפלגה וכן גופים נוספים בה, ביניהן הבית היהודי-המטה החברתי, פורום הנשים ועוד, וכן בשיתוף פעולה עם קבוצות מתפקדי הבית היהודי שהינם בעלי עניין, וכן שיתופי פעולה בין מפלגתיים עם שדולות מקבילות וארגונים בעלי עניין.
-פעילות בנושאים בהם צריך לקדם ולמנוע החצנות שליליות (externality) כדוגמת: זיהום אוויר, זיהום מים, זיהום קרקע, מפגעי רעש זיהום אור, וכל דבר אחר שיש בו פגיעה בבריאות האדם, רווחתו וזכותו לאוויר נקי ועוד, לרבות פגיעה נופית בלתי הפיכה בנופי הארץ, המורשת והתרבות.
-קידום מניעת משבר סביבתי תוך הסברה ופעילות ציבורית בנושאי ניצול מושכל ומניעת ניצול יתר של משאבים, מניעת מפגעים וקידום חקיקה ויוזמות לטיפול  במפגעים שנוצרו, למניעתם בעתיד, וכן לקדם שמירה על צדק חלוקתי ובין דורי, תוך איזון בין אינטרס הפרט לאינטרס הציבור.
-פעילות בנושאי צער בעלי חיים, וכן לקידום אורח חיים בריא (בתחום התזונה והפעילות הגופנית) וצמצום טביעת הרגל האקולוגית.