תנועת ישראלים

הבית היהודי מפעילה תנועת סטודנטים ובוגרי אקדמיה, הפועלת בכ-20 אוניברסיטאות ומכללות ברחבי הארץ.
 כל תא, כשלוחה של המפלגה, פועל לחיזוק הקשר עם המפלגה ונציגיה בכנסת, הגברת המודעות הציונית במוסד שבה הוא נמצא וטיפול בצרכים והנושאים השונים על סדר היום באקדמיה.
התנועה מפעילה צוותים הפועלים בתחומים שונים כמו: חקיקה, כלכלה, דוברות, יזמות, גיוס פעילים ועוד.
כמו כן התנועה מקיימת בכל שנה קורסים לצעירים הרוצים להשתלב בפוליטיקה הארצית או המקומית, קורס להכשרה פרלמנטרית התקיים השנה במחזור הרביעי שלו והוציא תחתיו מעל 60 צעירים וצעירות מוכשרים שהשתלבו רובם ככולם בהכשרות מעשיות במשרדי חברי הכנסת והשרים במפלגה.
השנה לראשונה מקיימים בישראלים קורס להכשרה מוניציפלית שתכשיר צעירים לעבודה ופעילות בפוליטיקה המקומית. כמו כן לראשונה צעירים רבים חברי התנועה נכנסו כחברי מרכז הבית היהודי מתוך רצון להשפיע ולקדם את המפלגה.
לתנועה פעילות מגוונת ורבה בשיתוף פעולה פורה עם כל חברי סיעת הבית היהודי והעומד בראשם השר נפתלי בנט.